قربانی "خوب بودن " شدن

درخواست حذف این مطلب

ب یه ی دیدیم ما که کاراکتر اصلی زنش و این دیالوگی که در موردش گفته شد منو خیلی درگیر خودش کرد !

تو دادگاه قاضی از درمانگر زنه پرسید "از اختلال روانی رنج میبرد یا نه ؟"

که گفت : اگه بخوام حقیقت رو بگم فلانی قربانی شد چون "خوب بود " .

واقعیت همینه ، تو این دنیا باید پوست کلفت بود و اهل سیاست تا له نشد ، خوب که باشی اگه ظلم کنن بهت و گلوتو فشار بدن و ... نمیتونی فریاد بزنی و از درون له میشی و فریاد هات میشه اشک ریختن توی کُنج زندگیت ، خوب باشی با احساساتت بازی میکنن و انگولکت میکنن چون میدونن جارو جنجال راه نمیندازی ، خوب باشی خیلی کارا باهات میکنن که ح از خودت ، از همه ، از دنیا و از زنده موندن بهم میخوره !


#ح_خ


این توصیف رو این روزا خیلی زیاد دارم زندگی میکنم !

اشک ریختن توی کُنج زندگی ...

جارو جنجال راه نمیندازی ...

ح از زنده موندن بهم میخوره ...