آغاز تغییر

درخواست حذف این مطلب

چقدر سخت بود پاک اینستاگرامم !

ولی لازم بود برای اینکه از این زندگی پوسیده خلاص شم و یه شروع دوباره داشته باشم !