جانِ شیفته 2

درخواست حذف این مطلب

چگونه آن چیزی را که از آن میترسیدم ، آن چیزی را که به هیچ رو نمیخواستم ، به پیشوازش رفتم ؟


#رومن_رولان

#جانِ_شیفته